Taktekker

Lunde3bygg AS utfører de fleste tjenester innen taktekking. Vi leverer takløsninger på nybygg og ved restaurering av eldre bygg. Dette gjelder både små og store prosjekter. Vi lager også alle typer beslag, tilvirker og monterer takrenner, utfører taksikring og monterer snøfangere.